Size:

25 acres

Waterfront:

1,900 linear feet

Fabrication Buildings:

314 ft x 72 ft
364 ft x 60 ft
364 ft x 60 ft
274 ft x 78 ft
274 ft x 67 ft
104 ft x 60 ft

Crawler Cranes:

(1) 230-ton
(1) 140-ton
(1) 130-ton

All Terrain Cranes:

(1) 60-ton
(1) 45-ton
(1) 30-ton

Overhead Cranes:

(3) 30-ton
(5) 25-ton
(1) 20-ton
(1) 15-ton
(3) 10-ton

Marine Railway:

1,600-ton

Specialized Equipment:

(1) Oxy/Acetylene Plasma 21 ft x 90 ft Table
(1) 500-ton HYD Press
(1) 25-ton Iron Worker

710 Market Street Orange, TX 77631 409.883.6666